تحلیل SWOT
تعداد بازدید: ۱۱۸۸
داشتن درک درستی از مدل سوات می‌تواند دید شما را نسبت به جوانبی از کسب‌و‌کارتان باز کند که شاید خودتان هم از آن خبری نداشته باشید!

ما در این بررسی روند رنک الکسا ماهانه٬ میزان بونس ریت٬ مدت ماندگاری کاربر در سایت٬ کلمات برجسته٬ روند‌ها و روش‌های تقلب الکسای رقبا٬مانیتورینگ تبلیغات داخلی و خارجی و ... را بررسی میکنیم.

ما شما و سه رقیب در کسب و کار خود مورد تحلیل قرار میدهیم و بر اساس آن یک مدل اقتصادی و استراتژی برای شما طراحی و تعبیه میکنیم.

اما ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی هر سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود.

ماتریس SWOT از حروف ابتدای مفاهیم قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید (Threat) تشکیل شده است. در این ماتریس مفاهیم قوت و ضعف به محیط درون سازمان و فرصت و تهدید به محیط بیرون سازمان مربوط می شود.

تحلیل SWOT

 

برای انجام تحلیل به وسیله ماتریس SWOT گام های زیر را طی میکنیم:

قدم اول: شناسایی عوامل داخلی و خارجی

قدم دوم: تعیین وزن عوامل داخلی و خارجی

قدم سوم: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

قدم چهارم: طراحی ماتریس SWOT

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
مشتریان