اول باش | befirst

اول باش | befirst

خدمات ما
گزیده با اول باش یاد بگیریم
Alt tag یا متن جایگزین چیست؟
قسمت اول

Alt tag یا متن جایگزین چیست؟

عکس های سایت نیز باید سئو شوند زیرا در رتبه سایت موثر خواهند بود . همیشه یادتان باشد که سئو در راستای تجربه بهتر سایت برای کاربر است، یعنی هر کاری که موتورهای جستجو میگویند انجام دهید در آخر به نفع کاربر خواهد بود . در مورد عکس نیز همینطور است با بهینه سازی عکس ها شما سایت سرعت بهتری پیدا میکند و هم اینکه مشخص است آن عکس در مورد چیست که در هر دو مورد به نفع کاربر خواهد بود.
نظرات مشتریان
مشتریان